القائمة اغلق

biographie

Khaled AL KHANI

Expositions Individuelles

2018

2017             Galerie Patrick Chloidakoffe (Belforte-France)

2017             Château Porte des Allemands (Metz-France)

2016             Galerie Chantal Bamberger (Strasbourg-France

 2016            Centre René Cassin (Dourdan-France)

2016             Château Saint-Max (Nancy-France)

2015             Galerie Orient (Amman, Jordanie)

2014              Galerie EUROPIA (Paris-France)

2013              Galerie al-Alamya (Jada- Arabie-Saoudite)

2013              Ouyoun, Galerie Dama Art (Jada- Arabie-Saoudite)

2013              Musée Schleswig-Holsteinischer Kunstverein (Keil-Allemagne)

2013              Instants de Syrie, Patrick Cheloudiakoff Gallery (Belfort-France)

2012              Galerie Orient (Amman-Jordanie)

2012              Cité des arts (Paris – France)

2010              Galerie Kbab (Abou Dhabi – Emirats Arabe Unis)

2009              Galerie Orient (Amman – Jordanie)

2007              Centre Culturel Arabe Syrien (Paris – France)

2007              Galerie Art house (Damas – Syrie)

2005              Galerie Patrick Chloidakoffe (Belforte-France)

2005              Galerie Dar Al Mashreq (Amman – Jordanie)

2005              Galerie Sarmad (Alep – Syrie).

2004              Galerie Zaman (Beyrouth -Liban)

2004              Galerie Nasir Shora (Damas – Syrie)

2003              Galerie Falwa (Dubai- Emirats Arabe Unis)

2002              Galerie Bushehri (Koweit)

2001              Galerie Nasir Shora (Damas – Syrie)

2001              Galerie Beit Lousane (Koweït)

2000              Galerie Nasir Shora (Damas – Syrie)

1999              Galerie Nasir Shora (Damas – Syrie)

Expositions Collectives

2017               Galerie de Clairefontaine (Yvelines- France)

2017                Salon Clément-Bayer (Samoreau – Seine et Marne – France)

2016                Galerie Orient (Amman – Jordanie)

2015                Galerie Bushehri (Koweit)

2011                Exposition international du Nord Art (Keil-Allemagne)

2010                Galerie Sunny art (Amman- Jordanie)

2010                 Exposition du Palais Unesco (Beyrouth-Liban)

2009                 Galerie Espasia (Hama- Syrie)

2009                 Centre Culturel Français, (Damas- Syrie)

2008                 Exposition «Les vents de bon augure» Musée National (Tunise)

2007                 Galerie Al-Sayed ”Capitale Arabe de la Culture” (Damas –Syrie)

2007                 Galerie Palais des Émirats (Abou Dhabi – Emirats Arabe Unis)

2006                 Exposition ”Dialogue des rivières” Palais des Emirats (Abou Dhabi-       Emirats Arabe Unis)

2005                 Galerie Al-Sayed ” Cinq artistes Syriens” (Damas – Syrie)

2005                 Galerie albalkaa (Amman – Jordanie)

2004                 Exposition Ehden (Ehden -Liban)

2004                 Galerie Al-Sayed ”Le Petit Tableau” (Damas – Syrie)

2004                 Exposition « Peuple Méditerranéen » (Pecilia – Italie)

2003                 Galerie Nasir Shoura (Damas – Syrie)

2002                 Galerie Le Peuple (Damas – Syrie)

2002                 Gallerie albalka (Amman – Jordanie)

2002                 Exposition « L’art pour la paix » (Madrid – Espagne)

2000                 Exposition au Musée national (Damas – Syrie)

1999                 Galerie Nasir Shora (Damas – Syrie)

1998                 Galerie Le Peuple (Damas – Syrie)

1998                 La chambre des beaux-arts (Hama – Syrie)

1996                 La chambre des beaux-arts (Damas – Syrie)

 

Tableaux exposés en permanence

 

Musée Schleswig-Holsteinischer Kunstverein à Kiel             Allemagne

Musée National                                                              Syrie

Musée du conseil National des arts et de la culture             Koweït

Musée National                                                               Jordanie

Mairie de Pecilia                                                              Italie

Musée Cheick Faisal Bin Qassim Bin Faisal Bin Thani           Qatar

Musée National de Tunis                                                  Tunisie

Mairie de Paris                                                                France

Contact to us